ติดตั้งกระจกเทมเปอร์ - Tempered Glass

กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) ดีอย่างไร

กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) เป็นชนิดหนึ่งของกระจกนิรภัย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการใช้งานกระจกเนื่องจากตัวกระจกเทมเปอร์จะมีความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไป นอกจากนี้หากตัวกระจกมีการแตก จะแตกเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่แหลมคม ทำให้ไม่เป็นอันตราย หรือหากมีอันตรายก็จะเกิดน้อยกว่ากระจกทั่วไป

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น ใช้เป็นประตูบานเปลือย ฉากกั้นอาบน้ำ ผนังกั้นภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ พวกชั้นวางของ หรือชั้นโชว์สินค้า ผนังกระจกอาคารด้านนอกหรือภายใน