ชุดงานกระจก​ Shower​

ฉากกั้นอาบน้ำ กระจกกั้นห้องน้ำ (Trump Glass)

โดยสินค้าตัวนี้มักใช้ร่วมกับห้องอาบน้ำแบบชาวเวอร์ โดยมักใช้กับบ้านสมัยใหม่ หรือคอนโด เนื่องจากช่วยประหยัดพื้นที่การใช้สอยภายในบ้านหรือคอนโด

รูปแบบที่นิยม
  • กระจกแบบบานเลื่อน    -   ใช้วิธีเปิด-ปิดโดยการเลื่อนบานกระจกไปด้านข้าง
  • กระจกแบบบานเปิด      -   ใช้วิธีผลักออกเพื่อเปิด หรือผลักเข้าเพื่อปิด
  • กระจกแบบบานเปลือย  -   ใช้สำหรับแบ่งส่วนที่ใช้อาบน้ำกับส่วนอื่นๆของห้องน้ำ ไม่มีประตูกระจกเพียงเว้นช่องว่างไว้ให้เป็นทางเข้าออก