ติดตั้งผนังภายนอกอาคาร

งานติดตั้งผนังภายนอกอาคาร (Curtain wall)
ตัว Curtain wall จะทำหน้าที่เหมือนผนังรับน้ำหนักตัวเอง เป็นงานกึ่งสถาปัตยกรรม กึ่งโครงสร้าง ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อดีของ Curtain wall

โครงเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นพิเศษ ป้องกันน้ำรั่วได้ดีที่สุด เหมาะสำหรับอาคาร หรือสำนักงาน และโถงบันไดบ้าน